Đèn Tuýp Led

Máng tuýp led T8

Màu sắc: Trắng - Vàng P:(CD) 0,6 - 0,9 - 1,2 m

04/02/2016 Đèn Tuýp Led

Tuýp Led T5 liền máng

Màu sắc: Trắng - Vàng P:(CD) 0,6 - 0,9 - 1,2 m

04/07/2016 Đèn Tuýp Led

Tuýp Led T8

Màu sắc: Trắng - Vàng P:(CD) 0,6 - 0,9 - 1,2 m

04/02/2016 Đèn Tuýp Led

Tuýp led T8 liền máng

Màu sắc: trắng, vàng P:10,18w

04/02/2016 Đèn Tuýp Led

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Fanpage