Đèn Led Âm Trần

Đèn led âm trần mỏng tròn

Màu sắc: Trắng - Vàng P:3,4,6,9,12,15,18,24W

06/07/2016 Đèn Downlight , Đèn Led Âm Trần

Đèn led âm trần mỏng 3 mầu

Màu sắc: Trắng, Trung tính, Vàng P:3,6,9w

04/07/2016 Đèn Downlight , Đèn Led Âm Trần

Đèn âm trần Ly

Màu sắc: Trắng - Vàng P:4,7,10,14,18w

04/02/2016 Đèn Downlight , Đèn Led Âm Trần

Âm trần – Viền vàng

Màu sắc: nhiều mầu P:5, 7 w

04/02/2016 Bóng Đèn Led , Đèn Led Âm Trần

Âm trần – Viền trắng

Màu sắc: Trắng - Vàng P:5-7w

02/07/2016 Đèn Downlight , Đèn Led Âm Trần

Đèn led âm trần 3 mầu – Viền trắng, vàng

Màu sắc: Trắng, Vàng, Trung tính P:5, 7 w

04/02/2016 Đèn Downlight , Đèn Led Âm Trần

Đèn âm trần vuông – 3 mầu

Màu sắc: Trắng - Vàng P:3, 6, 9 w

04/02/2016 Đèn Led Âm Trần

Đèn âm trần mỏng – Vuông

Màu sắc: Trắng - Vàng P:3,4,6,9,12,15,18,24w

04/02/2016 Đèn Led Âm Trần

Đèn âm trần LF

Màu sắc: Trắng - Vàng P:4,7,10,14,18w

04/02/2016 Đèn Led Âm Trần

Đèn âm trần vuông mặt kính

Màu sắc: nhiều mầu P:3,4,6,9,12,15,18,24w

08/07/2016 Đèn Led Âm Trần

Đèn trần ốp nổi – Tròn

Màu sắc: 3 mầu P:6,12,18,24w

04/02/2016 Đèn Led Âm Trần , Đèn Ốp Trần

Đèn led âm trần thường

Màu sắc: Nhiều mầu P:3,5,7,9,12w

04/02/2016 Đèn Downlight , Đèn Led Âm Trần

Bóng Led búp

Màu sắc: Trắng - Vàng P:3, 5, 7, 9, 12 w

04/02/2016 Bóng Đèn Led , Đèn Led Âm Trần

Đèn âm trần đôi, ba

Màu sắc: Trắng - Vàng P:5,7,9w

04/02/2016 Đèn Led Âm Trần

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Fanpage