Đèn Downlight

Đèn led âm trần mỏng tròn

Màu sắc: Trắng - Vàng P:3,4,6,9,12,15,18,24W

06/07/2016 Đèn Downlight , Đèn Led Âm Trần

Đèn led âm trần mỏng 3 mầu

Màu sắc: Trắng, Trung tính, Vàng P:3,6,9w

04/07/2016 Đèn Downlight , Đèn Led Âm Trần

Đèn âm trần Ly

Màu sắc: Trắng - Vàng P:4,7,10,14,18w

04/02/2016 Đèn Downlight , Đèn Led Âm Trần

Âm trần – Viền trắng

Màu sắc: Trắng - Vàng P:5-7w

02/07/2016 Đèn Downlight , Đèn Led Âm Trần

Đèn led âm trần 3 mầu – Viền trắng, vàng

Màu sắc: Trắng, Vàng, Trung tính P:5, 7 w

04/02/2016 Đèn Downlight , Đèn Led Âm Trần

Đèn led âm trần thường

Màu sắc: Nhiều mầu P:3,5,7,9,12w

04/02/2016 Đèn Downlight , Đèn Led Âm Trần

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Fanpage